Szkolenia

Pomagamy zdobywać nowe umiejętności i podnosić kwalifikacje.

Inteligencja zbiorowa, rzetelna komunikacja, podejmowanie decyzji w grupie

Głównym celem szkolenia jest podniesienie inteligencji zbiorowej zespołu poprzez usprawnienie metod grupowej komunikacji oraz wspólnego podejmowania decyzji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą także wiedzę z zakresu teorii argumentacji i błędów poznawczych oraz rozwiną umiejętności krytycznego myślenia, argumentacji i unikania błędów w komunikacji.

Szkolenie występuje w wersji 1-dniowej i 2-dniowej.

Zasady krytycznego myślenia: jak sprawdzić poprawność rozumowania?

Szkolenie poświęcone jest doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie wyciągania logicznych wniosków, precyzyjnego formułowania myśli i oceny argumentacji.

jesteś zainteresowany ? 

Napisz do nas, aby dopytać o szczegóły lub zapytać o ofertę.