Mapowanie argumentacji pojawiającej się w złożonych procesach, np. konsultacyjnych, planistycznych, negocjacyjnych

W każdej pracy – zarówno w kontekście biznesowym, jak i w sektorze publicznym lub w NGO – możesz stanąć przed złożonym, systemowym problemem. Właśnie takie wieloczynnikowe problemy, które angażują wiele osób czy instytucji, warto rozpisać na mapie argumentacji. Mapa wykonana przez Reason Drill pomoże Ci pokonać poczucie przytłoczenia zalewem informacji i opinii oraz niemożność dotarcia do sedna.
.

Reason Drill będzie Ci towarzyszyć w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów, przysłuchując się konsultacjom, debatom lub negocjacjom, aby następnie wydobyć z nich wartościowe argumenty oraz wskazać błędy w analizowanej argumentacji. Razem z danymi zaczerpniętymi z istotnych dla problemu publikacji stworzą one mapę, czyli przejrzystą graficzną reprezentację zagadnienia – doskonałe narzędzie do podejmowania i uzasadniania decyzji, przygotowywania się do dalszych rozmów oraz tworzenia sprawozdań. Dzięki nam łatwiej porozumiesz się z interesariuszami i decydentami!

Mapa argumentacji ujawnia logiczne relacje między faktami i poglądami, czyli to, które stwierdzenia wspierają dane stanowisko, a które je podważają i pod jakimi warunkami – dokładnie to, co łatwo zagubić w ogniu konfliktu społecznego lub konkurencji biznesowej.

DZIĘKI USŁUDZE MAPOWANIA W REASON DRILL:

 • otrzymasz „widok z lotu ptaka” na problem, który jest ważny dla Ciebie i Twojej organizacji, firmy czy społeczności lokalnej;
  • czytelnie przedstawisz informacje i opinie z bardzo wielu źródeł;
   • ominiesz wszystko, co nie ma wartości argumentacyjnej dla rozwiązania Twojego problemu i tylko odwraca uwagę;
    • zbierzesz racje za i przeciw oraz zobaczysz, czy są dobrze uzasadnione;
     • zdobędziesz wiedzę w uporządkowanej formie, dzięki której łatwo konfrontować dotychczasowe wnioski z nowo pojawiającymi się faktami i racjami;
      • zyskasz zwięzły i trwały materiał do dystrybucji między swoimi interesariuszami;
       • skonfrontujesz wypowiedzi osób, które mogą się nigdy nie spotkać i otrzymasz kompleksowy obraz rzeczywistości zamiast wąskiego wycinka;
        • odkryjesz, czego jeszcze nie wiesz (niepewne pola na mapie, które należałoby uzupełnić i wątki, które trzeba pogłębić).

jesteś zainteresowany?

Napisz do nas, aby zamówić usługę mapowania i omówić szczegóły współpracy. Skorzystaj z formularza poniżej.