Doradztwo Reason Drill

Pomagamy podejmować trafne decyzje.

PODNOSIMY JAKOŚĆ KOMUNIKACJI

W idealnym świecie nawet bardzo ożywiona dyskusja nie byłaby polem do prowadzenia kłótni, lecz do zderzania ze sobą pragmatycznych racji. W końcu nadrzędnym celem komunikacji powinno być osiąganie porozumienia i wspólne znajdowanie najlepszych możliwych rozwiązań.

Rzeczywistość jest jednak daleka od ideału: wiele zespołów regularnie traci czas i energię na walki o status, poszczególne działy używają swoich własnych, niezrozumiałych dla innych kodów językowych [ew. skrótów myślowych], a strategiczne decyzje, organizujące pracę całego biura, są podejmowane i komunikowane w nieprzejrzysty sposób.

Proces doradztwa Reason Drill zaprojektowany został jako odpowiedź na te problemy. Pozwala zespołom skupić się na tym, co merytoryczne, upewnić się, że cały zespół posługuje się wspólnym językiem oraz połączyć rezultaty dyskusji w łatwym do przekazania graficznym komunikacie.

 

POMAGAMY UNIKAĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW

Normalnym trybem myślenia każdego człowieka kieruje myślenie ,,na skróty”. Taka metoda – choć w codziennym życiu niewątpliwie niezbędna – naraża nas jednak na popełnianie tzw. systematycznych błędów poznawczych.

W codziennym życiu biura takie błędy mogą polegać m. in. na bezkrytycznym kopiowaniu gotowych rozwiązań, nadmiernym zaufaniu wobec intuicji, nieadekwatnym szacowaniu czasu potrzebnego na rozmaite zadania, uznawaniu za oczywiste nieprzemyślanych założeń czy na ignorowaniu konstruktywnej krytyki. Wszystko to prowadzi z kolei do podejmowania błędnych decyzji, a więc do marnowania czasu i zasobów organizacji.

Nasza metoda pozwala na precyzyjne i wieloaspektowe odniesienie się od każdego etapu procesu decyzyjnego. Ukazanie w graficznej formie istotnych uzasadnień i wątpliwości pomaga wyzbyć się szkodliwych nawyków, a tym samym uniknąć kosztownych błędów.

 

WSZYSTKIE GŁOWY NA POKŁAD!

Zespoły, których członkowie na równi uczestniczą w dyskusjach i procesach decyzyjnych, charakteryzują się wysokim poziomem inteligencji zbiorowej. W większości grup są jednak osoby, które – ze względu na swój autorytet czy szczególne cechy charakteru – dominują wspólne dyskusje, ograniczając wkład mniej śmiałych współpracowników.

W ramach doradztwa Reason Drill korzystamy z dedykowanego nam programu komputerowego do wspomagania dyskusji, który zapewnia wszystkim uczestnikom i uczestniczkom anonimowość i swobodę wypowiedzi. Dzięki takiemu podejściu pozwalamy ujawniać różnorodne stanowiska oraz skupiać się na racjach, stojących za poszczególnymi pomysłami, raczej niż na proponujących je osobach.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas, aby zamówić nasze usługi.
Skorzystaj z formularza poniżej.